22 czerwca 2024

Ciekawe opisy

O wszystkim co interesujące

Jak Zatrudnić Ukraińca? Z czym się to wiąże?

2 min read
Pracownicy z Ukrainy

Decydując się na podjęcie współpracy z obcokrajowcem należy bardzo starannie sprawdzić, czy oferuje on nam działania na najwyższym poziomie. W pozytywnej perspektywie, zatrudnienie obcokrajowca – w tym przypadku Ukraińca – może wzmocnić słabe strony firmy, obsługując działy, w których posiada on maksymalne doświadczenie w realizowaniu działań ze swojej dziedziny.

Jak zatrudnić Ukraińca? Legalne zatrudnienie

Legalne zatrudnienie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy jest możliwe bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę, a jedynie po złożeniu przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jednocześnie! Okres zatrudnienia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a prace wykonywane przez cudzoziemca nie dotyczą prac sezonowych (na te konieczne jest zezwolenie). W innym przypadku potrzebne jest zezwolenie. Inaczej praca wykonywana jest nielegalnie. Samo przebywanie Ukraińców na terenie Polski, nie gwarantuje ich zatrudnienia w żadnym dziale roboczym. Jeśli Ukraińcy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na tymczasowy pobyt, by podjąć się pracy będą potrzebowali posiadać zezwolenie na pracę.

Jak zatrudnić Ukraińca

Przyszykuj odpowiednie dokumenty

Chcąc zatrudnić obcokrajowca, to, w co powinieneś się zaopatrzyć, to przede wszystkim: dowód wpłaty 30 zł za złożenie jednego oświadczenia na każdego cudzoziemca, skan ważnego dowodu osobistego lub dokumentu podróży, lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca, skan oświadczenia pracodawcy o niekaralności (obyś był niekarany! Istnieje sporo restrykcji co do przyjmowania na stanowisko obcokrajowca, jeśli jego pracodawca swoje odsiedział…) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Nie tak dużo, prawda?

Pracownicy z UkrainyCzy to już wszystko?

Jeśli urząd będzie chciał przeprowadzić dodatkowe postępowanie – a ma do tego prawo, podkreślmy – wówczas sprawa może się przedłużyć. Podmiot zatrudniający powinien też poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca.

 

Jak więc widać powyżej, zatrudnienie w Polsce Ukraińca wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Zezwolenie na pracę można uzyskać w uproszczonej procedurze – staranie się jednak o nie to dłuższa perspektywa, która utrudnia nam nawiązanie współpracy z pracownikiem obcego pochodzenia. Może to trwać nawet kilka lub kilkanaście dni… No, jest to przynajmniej dobre ostrzeżenie dla tych pracodawców, którzy pragną oszczędzić, wypłacając pracownikowi z Ukrainy pensję poniżej najniższej krajowej.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone | Newsphere by AF themes.