O wszystkim co interesujące

Kwalifikacje i uprawnienia – jak uzyskać zawód geodety?

Coraz więcej osób decyduje się na ukończenie studiów wyższych. Są zawody, które można wykonywać jedynie po ukończeniu odpowiednich studiów. Podczas edukacji uzyskuje się odpowiednie szkolenia i uprawnienia, które pozwalają wykonywać zawód. Do zawodów takich zaliczamy zawód geodety, lekarza czy prawnika. Dowiedz się, za jakie prace odpowiedzialni są ci pracownicy.

Geodeta – usługi geodezyjne Mogilno

Geodeta to jeden z wielu zawodów, który można wykonywać po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji i szkoleń. Uprawnienia wydawane są przez Głównego Geodetę Kraju, a po ich utrzymaniu zyskuje się pełne prawo do wykonywania zawodu. W rozporządzeniu Ministra Administracji I Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wymienione są zakresy uprawnienia zawodowego, do których zaliczamy:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne oraz inwestycyjne,
  • rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentów do celów prawnych,
  • podstawowe pomiary geodezyjne,
  • geodezyjna obsługa inwestycji,
  • geodezyjne urządzenie terenów leśnych i rolnych,
  • redukcja map,
  • fotogrametria oraz teledetekcja.

Geodeta poszczególne uprawnienia uzyskuje w szkole średniej oraz na inżynierskich i magisterskich studiach wyższych. Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej niezbędne jest posiadanie doświadczenia w innej placówce geodezyjnej.

geodeta wykonujący pomiary na budowie

Lekarz – długa ścieżka do kariery

Aby zdobyć zawód lekarza należy ukończyć 6-letnie studia wyższe na uczelni medycznej oraz odbyć obowiązkowy staż. Następnym krokiem jest przystąpienie do dalszego kształcenia, które związane jest z konkretną dziedziną medycyny. Po zakończeniu edukacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego Okręgowa Izba Lekarska wydaje wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu.

pielęgniarze i doktor analizujący badania
Prawnik – jak zdobyć upragniony zawód?

Aby uzyskać tytuł prawnika należy skończyć 5-letnie studia wyższe. Aby móc wykonywać odpowiedni zawód wymagane jest uzyskanie aplikacji. W zależności od kierunku aplikacji czas jej zdobyci jest zróżnicowany. Przykładowo aplikacja adwokacka trwa 3,5 roku, natomiast aplikacja komornicza 2 lata.

To tylko trzy najbardziej znane zawody, które można wykonywać jedynie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień i aplikacji. Przed rozpoczęciem działalności lub otworzeniem własnego przedsiębiorstwa wymagana jest praktyka. Podczas tej praktyki osoba nabiera doświadczenia zawodowego.