23 lutego 2024

Ciekawe opisy

O wszystkim co interesujące

Kwalifikacje i uprawnienia – jak uzyskać zawód geodety?

2 min read
geodeta wykonujący pomiary na budowie

Coraz więcej osób decyduje się na ukończenie studiów wyższych. Są zawody, które można wykonywać jedynie po ukończeniu odpowiednich studiów. Podczas edukacji uzyskuje się odpowiednie szkolenia i uprawnienia, które pozwalają wykonywać zawód. Do zawodów takich zaliczamy zawód geodety, lekarza czy prawnika. Dowiedz się, za jakie prace odpowiedzialni są ci pracownicy.

Geodeta – usługi geodezyjne Mogilno

Geodeta to jeden z wielu zawodów, który można wykonywać po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji i szkoleń. Uprawnienia wydawane są przez Głównego Geodetę Kraju, a po ich utrzymaniu zyskuje się pełne prawo do wykonywania zawodu. W rozporządzeniu Ministra Administracji I Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wymienione są zakresy uprawnienia zawodowego, do których zaliczamy:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne oraz inwestycyjne,
  • rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentów do celów prawnych,
  • podstawowe pomiary geodezyjne,
  • geodezyjna obsługa inwestycji,
  • geodezyjne urządzenie terenów leśnych i rolnych,
  • redukcja map,
  • fotogrametria oraz teledetekcja.

Geodeta poszczególne uprawnienia uzyskuje w szkole średniej oraz na inżynierskich i magisterskich studiach wyższych. Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej niezbędne jest posiadanie doświadczenia w innej placówce geodezyjnej.

geodeta wykonujący pomiary na budowie

Lekarz – długa ścieżka do kariery

Aby zdobyć zawód lekarza należy ukończyć 6-letnie studia wyższe na uczelni medycznej oraz odbyć obowiązkowy staż. Następnym krokiem jest przystąpienie do dalszego kształcenia, które związane jest z konkretną dziedziną medycyny. Po zakończeniu edukacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego Okręgowa Izba Lekarska wydaje wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu.

pielęgniarze i doktor analizujący badania
Prawnik – jak zdobyć upragniony zawód?

Aby uzyskać tytuł prawnika należy skończyć 5-letnie studia wyższe. Aby móc wykonywać odpowiedni zawód wymagane jest uzyskanie aplikacji. W zależności od kierunku aplikacji czas jej zdobyci jest zróżnicowany. Przykładowo aplikacja adwokacka trwa 3,5 roku, natomiast aplikacja komornicza 2 lata.

To tylko trzy najbardziej znane zawody, które można wykonywać jedynie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień i aplikacji. Przed rozpoczęciem działalności lub otworzeniem własnego przedsiębiorstwa wymagana jest praktyka. Podczas tej praktyki osoba nabiera doświadczenia zawodowego.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone | Newsphere by AF themes.